AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Popis:
17.10.2019

Architektonická soutěž na nový parkovací dům má svého vítěze

OSTRAVA

Další architektonická soutěž, kterou v posledních třech letech vyhlásilo město Ostrava, má svého vítěze. Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava se bude stavět podle návrhu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. Jako nejlepší ho ocenila odborná porota, jejíž doporučení následně potvrdili i radní města. Porota posuzovala nejen architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství, ale také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení.

„Nový parkovací dům bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertní haly. Do struktury města přinese nový prvek, kterým ho obohatí. Pomůže vyřešit potřebu parkování v této atraktivní lokalitě, přičemž nabídne až desetkrát více parkovacích míst, než současné parkoviště, na kterém se bude stavět. Poslouží nejen návštěvníkům institucí v okolí, ale také rezidentům,“ uvedl primátor Tomáš Macura, který byl také členem poroty.

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti.

V porotě zasedli především renomovaní architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Na vítězném návrhu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. porotci ocenili jedinečný přístup k řešení, který odráží dobu vzniku a přináší do prostoru nové podněty.

Návrh reaguje i na podobu plánovaného koncertního sálu a současně jedinečně zpodobňuje funkci vlastní stavby. Urbanisticky dobře reaguje na okolí, a to jak na hlavní třídu, tak i na bytový dům za ním. Dobře řešený a krytý parter je vhodným místem pro trávení volného času a potkávání lidí. Celkově tak zajímavým způsobem dotváří uliční prostor, je zde čitelná uliční fronta, současně ale také umožňuje průchody pěším tak, že nevytváří další komunikační bariéry.

Druhé místo získal návrh od Sollaron Architects, který porotce zaujal tvarovou bohatostí půdorysu oživující místo a doplňující urbanismus města neortodoxním způsobem.  Na třetí místo porotci zařadili návrh od společnosti ZALUBEM, který se vyznačuje neotřelým použitím historické konstrukce spojovaných nosníků jako prvků fasády. Odměnu získají také návrh od Fránek Architects, který zaujal invenčním a vtipným použitím svodidel pro plášť stavby i užitím zadní zelené fasády, která oživuje vlastní stavbu, a návrh od YOUNG.S architekti, který parkovací dům citlivě zakomponoval do okolní zástavby vytvořením nového veřejného prostoru, konkrétně šikmé pobytové zelené střechy. Mezi autory oceněných návrhů město rozdělí celkem 2 miliony korun. Vítěz obdrží 700 tisíc korun, druhý 500 tisíc, třetí 400 tisíc a další dva oceněné návrhy po stu tisících korunách.

„Lokalitu, kde plánujeme výstavbu parkovacího domu, budou již brzy lemovat významné stavby, které zásadním způsobem ovlivní tuto část města, ať už to bude nová koncertní hala nebo Černá kostka vědecké knihovny. Do budoucna se musíme zabývat celou koncepcí ulic 28. října a Opavská, které nyní představují spíše bariéru. Tu chceme eliminovat a umožnit lepší pohyb pěších i cyklistů a vytvořit přirozenější propojení s centrem města. Je to jeden z důležitých úkolů nového městského ateliéru MAPPA,“ doplnila náměstkyně Bajgarová.

Nyní město uzavře smlouvu s autorem vítězného návrhu parkovacího domu na zhotovení projektové dokumentace. Samotná stavba by mohla začít v roce 2021. Všechny návrhy, které přišly do soutěže, město představí veřejnosti formou výstavy na přelomu roku, termín bude upřesněn.

Město vyhlásilo jednofázovou architektonickou soutěž na začátku června letošního roku. Ostrava v posledních třech letech vyhlásila celkem 8 architektonických soutěží, přičemž šest z nich je již vyhodnoceno, na svého vítěze ještě čeká rekonstrukce krematoria a také památník veteránů v parku Čs. letců.

Parkovací dům bude stát na exponované proluce v sousedství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v blízkosti Domu kultury města Ostravy na místě dnešního parkoviště, přiléhajícího k budově České správy sociálního zabezpečení, které má kapacitu 70 aut. Kapacita parkovacího domu bude 600 parkovacích míst. V lokalitě je dlouhodobý nedostatek míst pro stání rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí -  Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu.

Autor / zdroj: Petr Havránek

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Žíznivý zloděj se přišel napít do prodejny potravin

Žíznivý zloděj se nepokoušel zboží v obchodě odcizit, ale rovnou jej na prodejně zkonzumoval.

Post

Novojičínská porodnice podporuje maminky nejen v rámci Národního týdne kojení

Na význam kojení pro matku, dítě, rodinu i společnost upozorňuje Národní týden kojení, který začal v pondělí 14. září. Nemocnice AGEL Nový Jičín je no

Post

V Havířově se otevřelo Národní tréninkové centrum stolního tenisu

V Havířově-Šumbarku bylo slavnostně otevřeno Národní tréninkové centrum stolního tenisu. Je prvním takto specializovaným zázemím v České republice.

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě