AKTUÁLNĚ / Společnost

Děti se s městskou policií učí dopravní výchově
Dopravní výchova čtvrtých tříd žáků základních škol, březen 2024. 
Autor / zdroj foto: archiv Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

Manažer prevence kriminality a strážníci městské policie již více jak měsíc postupně navštěvují žáky čtvrtých tříd základních škol ve městě a učí je v rámci dopravní výchovy nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti na dopravním hřišti.

„S dětmi probíráme všechny důležité věci, které jako účastníci silničního provozu v roli cyklisty musí znát. Musí poznat dopravní značky a jaká jsou pravidla při jízdě křižovatkou. Teoretická výuka pak pokračuje na dopravním hřišti v autokempu, kde postupně probíhá i praktický výcvik,“ řekl Vladimír Pražák, manažer prevence kriminality, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, který se spolu se strážníky Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na výuce dětí podílí.

Na dopravním hřišti si děti mohou formou hry otestovat své teoretické znalosti. „Frenštátské dopravní hřiště není ničím jiným než zmenšeninou sítě silnic, ulic a chodníků. Nechybí zde dopravní značky, přechody pro chodce, křižovatky ani kruhové objezdy. Děti se na dopravním hřišti prohánějí většinou na vlastních či zapůjčených jízdních kolech,“ doplnil Vladimír Pražák.

Dopravní výchova je součástí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pro všechny základní školy v ČR to znamená, že musí dopravní výchovu prostřednictvím svých školních vzdělávacích programů zařadit do vyučování. Záleží na škole samotné, do jakého předmětu dopravní výchovu zařadí – zda do prvouky, nauky o světě, výchovy ke zdraví nebo například do rodinné výchovy.

„Dopravní výchova by měla dětem předat jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti. Ve věku 10 let by už děti měly mít osvojená základní pravidla silničního provozu, protože v tomto věku už smí samostatně jezdit na kole po pozemních komunikacích. Z toho důvodu dostávají děti po absolvování dopravní výchovy na dopravním hřišti symbolický „Průkaz cyklisty“. A my vyučující a instruktoři jim přejeme mnoho bezpečně a příjemně najetých kilometrů v našem městě a jeho okolí, v krásné krajině, která je obklopuje,“ uzavřel manažer kriminality.

Autor / zdroj: Iva Vašendová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.