AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Monitorování ostravských lagun skončilo
 
Autor / zdroj foto: Michal Pistolas

OSTRAVA

Po téměř dvou letech skončil ostravský Zdravotní ústav s monitoringem lagun, které dlouhodobě trápí obyvatele krajské metropole. Deset monitorovacích stanic sledovalo prioritně koncentrace oxidu siřičitého, ale také prachových částic nebo sulfanu v ovzduší. Kvůli překročení limitů musely být sanační práce přerušeny v desítkách případů. Dál pokračuje monitoring podzemních vod v oblasti.

31. července skončil pravidelný monitoring ostravských lagun. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě začal sanační práce monitorovat od 1. listopadu 2017 prostřednictvím deseti stacionárních měřících stanovišť. Většina z nich sbírala data z ovzduší v bezprostřední blízkosti lagun, tři pak monitorovaly situaci v městských částech Přívoz, Mariánské Hory a Fifejdy. Sanační práce, které svým charakterem ovlivňovaly kvalitu ovzduší v Ostravě, skončily. Nejnepříjemnější část prací, tedy úprava surových toxických kalů zavápňováním, byla ukončena už v polovině prosince 2018. Sanační práce pokračují finální mechanickou úpravou, nakládkou a odvozem na koncové zařízení k odstranění nebo využití odpadu. Při těchto činnostech už k překročování stanovených limitů nedochází, a proto mohl být monitoring ukončen.

Šlo o vůbec první sanaci, která byla řízena na základě výsledků vytipovaných znečišťujících látek v ovzduší v rámci celé republiky. Na dvacet různých odborníků z ostravského Zdravotního ústavu se podílelo na měřeních a analýzách, denně muselidohlížet na monitoring oxidu siřičitého a sulfanu v ovzduší. „Stačilo, když došlo k překročení limitů na jediné ze stanic a sanační práce musely být kompletně přerušeny na celém území. Za celou dobu sanace zahlásily měřiče nadlimitní koncentrace v celkem 195 případech. Přibližně čtvrtina z tohoto počtu pak připadla na stanice umístěné v obydlených oblastech,” říká Lucie Hellebrandová, vedoucí oddělení ovzduší Centra hygienických laboratoří. Koncentrace sledovaných látek se v těchto případech musely vrátit do normálu, tedy pod stanovený limit, do dvou až tří hodin, aby bylo možné v pracích opět pokračovat. Za špatných rozptylových podmínek se dokonce sanace vůbec nerozběhla a celý proces se obnovil až následující den.

Sanace probíhala v otevřeném prostoru a neobešla se bez nepříjemných doprovodných jevů, kterými jsou emise do ovzduší včetně nepříjemného zápachu, který mohli zaznamenat obyvatelé přilehlých městských částí i celé Ostravy zejména v době, kdy foukal intenzivní vítr jejich směrem. „Meteorologie, zejména směr a rychlost větru, v těchto případech rozhodně hrály velmi důležitou úlohu,” dodává Hellebrandová. V každé sezóně se navíc realizovala plánovaná doplňková měření. Sledovala se intenzita pachů nebo emise v areálu lagun a na Fifejdách. Shromážděné údaje následně pomohly vytipovat některé problematické sloučeniny, které se mohou podílet na pachové zátěži. Naměřená data pak odborníci Zdravotního ústavu porovnali s těmi ve vlastní databázi.

V současnosti se už v oblasti lagun měřící technika nenachází. Na základě změny integrovaného povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bylo možné monitoring ukončit. V těchto dnech byly stanice odstěhovány. Výsledky monitoringu předal Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě realizátorovi sanačních prací, společnosti AVE CZ. Zdravotní ústav však bude v místě i nadále sledovat kvalitu podzemních vod

 

Autor / zdroj: Michal Pistolas

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.