AKTUÁLNĚ / Zdravotnictví

Nemocnice AGEL Nový Jičín stále bojuje s velkým zatížením jednotek JIP. Operační péči není proto možné zatím obnovit v plné míře
Nemocnice AGEL Nový Jičín. 
Autor / zdroj foto: Adam Knesl

Nový Jičín

Stále velké vytížení lůžek intenzivní péče pacienty s covid-19 nedává Nemocnici AGEL Nový Jičín možnost v plném rozsahu obnovit plánovanou operativu. Odložených výkonů je za celou dobu trvání současné vlny stále více než 400. Dominantě je tvoří onkologické operace, mnohdy vyžadující pro pacienta péči právě na jednotce intenzivní péče. Nemocnice musí být navíc také připravena na následky koronavirové mutace omikron, které se nyní rekordně šíří Českou republikou.

Dobrou zprávou je, že i během největšího náporu aktuální pandemické vlny se podařilo v novojičínské nemocnici udržet akutní  neodkladnou operativu, stejně jako operační výkony nevyžadující jednoznačně pooperační intenzivní péči (plánované herniooplastiky, plánované cholecystektomie, z onkologické operativy karcinomy prsu a další). Součástí největšího zdravotnického zařízení v okrese je ovšem i Komplexní onkologické centrum  a specializovaná péče o pacienty zde léčené vyžaduje i náročnější postoperační péči. „Na odděleních ARO a JIP stále pečujeme o vážně nemocné s covidem nebo o pacienty s tzv. postcovidem, tedy o pacienty, u nichž už není přítomné aktivní onemocnění covid-19, bohužel ale komplikace této infekce jsou natolik závažné, že vyžadují pokračování plné péče na intenzivním lůžku v dlouhém časovém horizontu. Proto rozsah zejména onkologických operací musíme plánovat v omezeném míře tak, ať zabezpečíme i těmto pacientům nezbytnou pooperační péči na lůžku intenzivní péče. K tomu je třeba přičíst fakt, že každodenně je nutno zabezpečit péči i o neonkologické  akutní případy z dopravních nehod, úrazů a podobně,” říká k současné situaci MUDr. Lukáš Chlachula, náměstek léčebné péče Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Aktuálně je v Nemocnici AGEL Nový Jičín hospitalizováno 23 pacientů s onemocněním covid-19, z toho 8 z nich je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče. Z tohoto důvodu v současné chvíli není nemocnice schopna poskytnout operační péči množství pacientů, jež by bylo potřeba a jež odpovídá běžnému standardu. Přesto při každé příležitosti, kdy dojde k uvolnění alespoň částečné kapacity, se postupně nemocnice snaží kontaktovat pacienty, kteří čekají na svou operaci a tu u nich provézt co nejdříve. „Nejvíce odložených výkonů se týká chirurgie, ortopedi a urologie, v závěsu za nimi jsou další operační obory – ORL, gynekologie” upřesňuje MUDr.  Chlachula s tím, že nemocnice každý den reaguje na aktuální vývoj a pokud to situace jen trochu dovoluje, probíhá maximálně možná operativa.

Autor / zdroj: Adam Knesl

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.