AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Ústav fyziky Slezské univerzity v Opavě nabízí nový magisterský obor propojující počítače a fyziku

OPAVA

S nabídkou pro absolventy-bakaláře, u nichž je zájem o přírodní vědy propojen se zájmem o aplikace výpočetní techniky, přichází Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Je jí nové navazující magisterské studium v oboru Počítačová fyzika (v rámci studijního programu N1701 Fyzika) s možností profilace v počítačových simulacích, grafice a multimédiích, a ve zpracování observačních dat. Případní zájemci teď mají možnost přihlásit se až do 26. září 2013 ke studiu; přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské studium programu B1701 Fyzika (obor Astrofyzika) či programu B1702 Aplikovaná fyzika (obory Počítačová technika a její aplikace, Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky), nebo ukončené bakalářské studium v příbuzném oboru.

„Studenti navazujícího oboru Počítačová fyzika si mohou vybrat jednu z následujících atraktivních specializací: Počítačové simulace fyzikálních procesů, Grafické a multimediální zpracování počítačových simulací, a Zpracování a využití experimentálních a observačních dat,“ popisuje náplň studia RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., vedoucí ústavu fyziky s tím, že posluchači budou vedeni k interdisciplinární a týmové práci, ke spolupráci s experty v oblasti matematiky, informatiky, s inženýry a odborníky v oblasti techniky, ale i odlehlejších oblastí (např. multimédií, životního prostředí).

Koncepce oboru Počítačová fyzika odpovídá současným a předpokládaným budoucím potřebám na odborně erudované absolventy na pomezí fyziky a počítačových věd. Obor je zaměřen na efektivní a kreativní využití potenciálu současných počítačových technologií. Studenti tak získají předpoklady pro specializaci a adaptaci jak ve vědeckých institucích zabývajících se aplikovaným i základním výzkumem, tak v jiných oblastech vyžadujících dovednosti a kreativitu v aplikování moderních fyzikálně-matematických a výpočetních metod či aplikací a zpracování dat nejen při modelování fyzikálních procesů, ale také v řadě dalších oblastí využívajících výpočetní techniku. „Absolventi proto budou připraveni pro uplatnění v řadě oblastí aplikace počítačových metod, matematiky, fyziky a informatiky; mohou však nalézt uplatnění i v průmyslu, v oblasti služeb a veřejné správy, případně jiném netradičním sektoru,“ zdůrazňuje Stanislav Hledík fakt, že nový obor byl koncipován s ohledem na budoucí využití absolventů a jejich dobrou výchozí pozici na trhu práce.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.