KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Pohled na budovu muzea v Bílovci.
Muzeem v Bílovci návštěvníky provede vrchnostenský písař. Děti nadchne Kouzelné sklepení
Pohled na budovu muzea v Bílovci.  
Autor / zdroj foto: muzeum.kcbilovec.cz

Muzeum Bílovec / Bílovec

Městským muzeem v Bílovci vás provede vrchnostenský písař, který zde žil a pracoval před více než 200 lety. Děti nadchne zvláště Kouzelné sklepení plné skřítků Picmochů.

Městské muzeum v Bílovci, které se nachází v barokním domě z druhé poloviny 18. století, nabízí rozmanitý muzejní zážitek. Zvláštností bíloveckého muzea je virtuální průvodce po expozicích, kterým je vrchnostenský písař, který zde žil a pracoval před více než 200 lety. Návštěvník může kromě audioprůvodce využít techniku v podobě dotykových obrazovek, které jsou v muzeu k dispozici a díky kterým se návštěvník může dozvědět další informace vztahující se nejenom k expozici, ale také k historii města. 

Historie Bílovce
Muzejní expozice, která byla nově otevřena pro veřejnost na podzim roku 2014, seznámí s historickým i správním vývojem města Bílovce. Muzeum má bohatou sbírku cechovních předmětů — cechovní truhlice, pokladnu a cechovní pohřební štítky z roku 1804. Průvodce na vybraných exponátech přiblíží kromě jiného i roli textilní výroby, která byla už od středověku pro město velmi významná. Nechybí ani zmínka o dominantě města — zámku a šlechtických rodech, které zámek a bílovecké panství v minulosti spravovaly.

Písař zájemce provede také svou kanceláří, kde se dokonce zhmotní. Povypráví, co obnášela práce městského písaře a co ke své práci potřeboval. Zajímavostí v této místnosti jsou ocejchované míry, jako je sáh kovový, kovový loket či dřevěná vojenská míra.

Další expozice zavede návštěvníky do 19. století, a to přímo do továrny Salcher, která vyráběla knoflíky z kamenáčových ořechů (surovina dovážená ze zámoří). Mathias Salcher, původní majitel, vyvážel knoflíky do celého světa.

Salcherův výrobní program se začal postupně rozšiřovat nejen o produkci látkových a kovových knoflíků, ale rovněž o výrobu textilní galanterie, obuvnických doplňků, pistonů (speciálních ručních strojků) a lisů na zarážení nýtů a kroužků, drobného kovového sortimentu, per pro umělecké psaní i kuřáckých potřeb. Velice významným produktem Salcherovy továrny byla lyžařská vázání, unikátní je zejména vázání Kandahár. Původní švýcarská licence na výrobu tohoto vázání byla továrnou zakoupena a zdokonalena tak, že se společnost Massag stala monopolním producentem tohoto bezpečnostního lyžařského vázání a přispěla k rozvoji lyžařského sportu u nás i ve světě. V muzeu návštěvníci naleznou historické vzorníky produkce továrny, které zprostředkovávají dlouholetý vývoj této firmy až do dnešních dnů. 

Kouzelné sklepení
Kouzelné muzejní sklepení si nesmí nechat ujít nejen děti, ale také dospělí. Je totiž plné skřítků Picmochů, kteří se do původně neobydleného sklepení bíloveckého muzea nastěhovali. Návštěvníci se tak seznámí se dvěma rodinami Picmochů — Barnabášovou a Tvořimírovou. Picmochové jsou velmi pracovití a nejmenším návštěvníkům přiblíží tradiční řemesla.

Tatínek Barnabáš vyrábí ořechovici a také krásné knoflíky z kamenáčových ořechů. Maminka Madlenka zase maluje krásné obrázky. Jejich děti Kryšpínka, Hadriánek, malá parádnice Apolenka, Jozífek a nejmladší spící v kolébce Dorotka jim i přes občasné zlobení dělají radost. Hlavou Tvořimírovy rodiny je kovář Tvořimír. Ten nejenom vyrábí koníkům podkovy, ale také trhá dětem bolavé zoubky. Maminka Gerta je kořenářka a zná tajné bylinky, které tyto bolesti rychle napraví. Jejich synek Lojzík, to je pořádný větroplach, nejraději si hraje s prakem, a tak občas způsobí pořádnou neplechu. Dcerka Marjánka se zase ráda houpe na houpačce. A Barunka a Cecilka jsou velmi šikovné a mamince pomáhají se sbíráním bylin. Ve sklepě bydlí také mnich Jetřich a poustevník, kteří se pod pranýřem modlí za duše lidí, kteří byli podrobeni trestu. Domov zde našel také pastýř Metůdek. Právě ten se svými ovečkami spatřil okénko sklepení a všechny zde přivedl. Mlynář Jeroným zase na váze decimálce váží obilí a připravuje mouku na vynikající a vyhlášený picmoší chleba. 

Historie muzea
Muzeum se nachází v blízkosti zámku v měšťanském barokním domě z poloviny 18. století, který dříve sloužil správě panství rodu Sedlnických. Počátky muzea a vytváření jeho sbírek jsou spjaty již s přelomem 19. a 20. století, kdy se tohoto úkolu, tehdy ještě v převážně německy osídleném Bílovci, chopili učitelé Franz Wolf a Leo Benzig. Veřejnosti byly sbírky představeny v roce 1920 v sídle zámku. V roce 1924 však došlo k jejich přesunu do správní budovy panství, na ulici Zámecká 691, kde muzeum sídlí dodnes. Rok 1925 se stal významným mezníkem v historii muzea, došlo k jeho slavnostnímu otevření a odhalení muzejních exponátů, které dokumentovaly historický vývoj města i běžný život jeho obyvatel.

Bohatý rozvoj spolkového života, který s sebou přinesla dvacátá léta 20. století, však byl záhy přerušen nejenom německou okupací, ale především druhou světovou válkou, která poznamenala i další osudy muzejních sbírek. Ty byly zčásti zničeny či odcizeny a došlo rovněž k poškození budovy. Postupná obnova vyvrcholila v 50. letech vydáváním vlastivědně orientovaného časopisu Bílovecko, které našlo své zázemí právě v muzeu. V roce 1963 se bílovecké muzeum stalo součástí tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně, jehož pokračovatelem je dnes Muzeum Novojičínska, které mělo bílovecké muzeum ve své správě až do roku 2014. 

Rekonstrukce a modernizace muzea
Historická budova muzea byla postavena v letech 1767 až 1769 jako patrový úřednický dům. V průběhu historického vývoje se z úřednického domu v 1. polovině 20. let 20. století stalo muzeum, které v dnešní podobě provozuje Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace. U budovy muzea, která byla v roce 1958 prohlášena za kulturní památku, však docházelo v minulých desetiletích k postupné stavební devastaci, způsobené nadměrnou vlhkostí a působením dřevomorky. V roce 2007 tak bylo rozhodnuto o přistoupení k celkové rekonstrukci a modernizaci objektu. V letech 2011 až 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu včetně instalace nové expozice. Do přízemí bylo nově přestěhováno Informační centrum z budovy radnice na Slezském náměstí pro zajištění většího komfortu návštěvníků.

Celková obnova muzea, která probíhala v odborné součinnosti s Muzeem Novojičínska od listopadu 2011 do srpna 2014, byla umožněna evropskou dotací. Spočívala především v kompletní rekonstrukci budovy a modernizaci výstavní expozice, která v roce 2014 přinesla nové uspořádání a exponáty dokumentující dějiny města Bílovce, jeho textilní výrobu, zámek a správu bíloveckého panství včetně produkce nejvýznamnější bílovecké továrny Massag a.s., dříve Salcher.

Více informací včetně aktuálních akcí v muzeu, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzeum.kcbilovec.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.