KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Městské muzeum v Rýmařově.
Městské muzeum v Rýmařově seznámí s historií dobývání kovů či geologii jižního Jesenicka
Městské muzeum v Rýmařově.  
Autor / zdroj foto: cz-museums.cz

Městské muzeum Rýmařov / Rýmařov

Městské muzeum v Rýmařově nabízí řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku. Návštěvníci se tady dozví o historii regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů či geologii jižního Jesenicka. Muzeum na letní sezónu pravidelně otevírá kapli V Lipkách v Rýmařově, zámek v Janovicích a externí expozici o dějinách textilnictví v budově HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o., ve kterých zajišťuje komentované prohlídky. 

Základ sbírkového fondu Městského muzea Rýmařov tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a hojné dary občanů města. V současné době muzeum nabízí řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. V expozicích lze najít řadu unikátů, např. destičky na tavení zlata, keramiku z kaolinitu, zlatem tkaný církevní brokát.

Součástí muzea je též Galerie Octopus a Galerie Pranýř, ve kterých se vystavuje práce regionálních i předních českých výtvarníků, v menší míře též výstavy historické, přírodovědné či uměleckořemeslné.

Muzeum na letní sezónu pravidelně otevírá kapli V Lipkách v Rýmařově, zámek v Janovicích a externí expozici o dějinách textilnictví v budově HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o., ve kterých zajišťuje komentované prohlídky. 

Historie Rýmařova
V prvním sále muzea si návštěvník může prohlédnout několik nálezů vztahujících se k době kamenné, bronzové a železné. Ty však povětšinou nepatří svou proveniencí k Rýmařovu, nýbrž pocházejí z různých částí severní Moravy. Nejstarším prokazatelně v Rýmařově nalezeným předmětem je římská mince z 1. století n. l.

Ve stejné místnosti se představují návštěvníkům také nálezy z tzv. předměstské osady. Tato část je přehledně rozdělena na předměty vztahující se k jednotlivým fázím osídlení - slovanské a pozdější německé.

Historie Rýmařova pokračuje v dalším sále, kde jsou prezentovány nálezy z doby od založení města (70. léta 13. století) po 15. století. Mimo jiné jsou zde vitríny věnované počátkům města, rýmařovskému Hrádku, ale i nedalekému hradu Strálek.

Ve třetím sále se návštěvník může seznámit s obdobím renesance na Rýmařovsku. Většina exponátů se týká zámku v Janovicích a jsou tady představeni i tehdejší majitelé janovického panství - rod Hoffmannů z Grünbüchlu.

Expozice dále pokračuje 18. a 19. stoletím v prostorách chodby. 

Geologie jižního Jesenicka
Předvádí pestrost nerostů, minerálů a hornin Jesenicka. Nově také přibyla vitrína s ukázkami prvo-, druho- a třetihorních schránek měkkýšů a zkamenělých otisků rostlin. Geologická expozice pokračuje volně přístupnou externí expozicí v lokalitě Hrádek nedaleko náměstí.  

Textilnictví na Rýmařovsku
V expozici je možno zhlédnout ukázku vzorů církevních hedvábných brokátů, prohlédnout si kněžské ornáty, část produkce Hedvy Rýmařov (dnes Hedva a. s.) a řadu nástrojů a strojů pro zpracování textilu a textilní suroviny. Návštěvník se seznámí s historií textilnictví na Rýmařovsku od jeho počátků v 18. století až k dnešním dnům. 

Dolování na Rýmařovsku
V expozici jsou vystaveny nálezy od 14. do 20. století, například hornická kladívka, mlátky, kahany, vrtáky a celá řada dalších předmětů týkajících se dolování. Stěny zdobí erby okolních vsí a měst s důlní tématikou (např. Horní Město, Skály, Bruntál) a kopie ilustrací ke kapitolám o rýžování zlata z Agricolových Dvanácti knih o hornictví a hutnictví (originál knihy pochází z poloviny 16. století). Expozici uzavírá podrobná mapa okolí města Rýmařova, na které jsou vyznačena místa těžby kovů, které se zde dobývaly v průběhu 13. až 20. století. 

Historie muzea
Muzeum v Rýmařově založil místní podnikatel a představitel města Wilhelm Ludwig (1853 - 1943) v roce 1901. Sbírky vzešly z darů obyvatel města a blízkého okolí, jakož i z darů bohatých mecenášů a krajanů v cizině (např. Afrika, Amerika, Orient).

2. světovou válku přečkaly bez úhony ukryté v přízemí radnice. Po válce ale nastalo nemilosrdné období stěhování, ztrát a ničení sbírek. Jejich zbylé torzo pak mělo sloužit jako základ fondu okresního rýmařovského muzea. K tomu však kvůli nepochopení ze strany představitelů města nikdy nedošlo. Sbírky se znovu několikrát stěhovaly, aby jejich chabé zbytky byly nakonec roztroušeny do nejrůznějších muzejních institucí (např. Národní technické muzeum, Náprstkovo muzeum, Muzeum Bruntál a další).

Nová éra muzea začala až v roce 1991, kdy byla za přispění přátel, občanů města i okolních obcí, sponzorů a kolegů z ostatních muzeí zahájena obnova muzea v budově určené původnímu záměru. K slavnostnímu znovuotevření došlo v listopadu roku 1992 výstavou Bohuslava Růžičky v Galerii Octopus.

Sbírky zpočátku tvořily především nálezy z archeologických výzkumů probíhajících v Rýmařově v letech 1969 až 1991 a kolekce nerostů z geologických průzkumů. Postupně přibývají dary občanů města, méně se již daří získávat do sbírek předměty koupí nebo sběrem v terénu.

Postupně vznikly jednotlivé expozice (1992-2001) týkající se historie Rýmařova (od 13. do 20. století), regionální geologie, historie místního textilnictví a dolování. Součástí muzejních expozic je i volně přístupná externí expozice hornin Jesenicka umístěná v lokalitě Hrádek (nedaleko od náměstí). Muzeum navíc disponuje dvěma sály, ve kterých po celý rok probíhají výstavy nejrůznějšího charakteru, nejčastěji výstavy umění, méně pak výstavy přírodovědné, historické nebo etnografické.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeumrymarov.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.