KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Flemmichova vila, ve které sídlí Městské muzeum v Krnově.
Městské muzeum v Krnově ukazuje hlavně rozsáhlou numizmatickou sbírku mincí, bankovek, medailí a řádů
Flemmichova vila, ve které sídlí Městské muzeum v Krnově.  
Autor / zdroj foto: krnov.cz

Městské muzeum Krnov / Krnov

Městské muzeum v Krnově disponuje rozsáhlou numizmatickou sbírkou mincí, bankovek, medailí a řádů. Jeho návštěvníci si mohou prohlédnout taky zbraně, mapy a plány, nábytek, knihy, písemné materiály muzejní povahy a další drobné předměty ze dřeva, kovu a textilu. Školám nabízí výukové programy pro školní děti a mládež.

Základním posláním muzea je sbírkotvorná činnost spočívající v získávání, ochraně a zpřístupnění hodnotných dokladů minulosti nejširší veřejnosti ve formě muzejních expozic a badatelské činnosti. Rovněž se věnuje kulturně-výchovným, výzkumným a publikačním aktivitám.

Podstatná část sbírkového fondu muzea má charakter historických sbírek, menší část je umělecko-historická. Nejrozsáhlejším fondem muzea je numizmatická sbírka mincí, bankovek, medailí a řádů. Druhý největší fond tvoří archeologie – většinou se jedná o střepový materiál z místních archeologických výzkumů a náhodných nálezů. Významný je rovněž fond textilnictví, národopisu, sbírka uměleckohistorických předmětů – obrazy, plastiky, cínové, skleněné, keramické a porcelánové předměty – a kolekce fotografických materiálů, dokumentující historický vývoj města a jeho nejbližšího okolí.

Zbývající částí jsou zbraně, mapy a plány, nábytek, knihy, písemné materiály muzejní povahy a další drobné předměty ze dřeva, kovu a textilu. Sbírkové předměty pocházejí nejčastěji z lokality Krnovska a Slezska, popřípadě území českých zemí a střední Evropy. Výjimku tvoří soubor koptských tkanin a zlomek sbírkových předmětů pocházejících z oblasti orientu.

V současné době čítá sbírkový fond Městského muzea Krnov více než 19 500 kusů sbírkových předmětů.

Sbírka Městského muzea Krnov je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy ČR pod číslem MMK/002-02-14/046002. Vybrané sbírkové předměty jsou průběžně zpřístupňovány na webové prezentaci muzejních sbírek. 

Pro školy
Městské muzeum v Krnově nabízí školám výukové programy pro školní děti a mládež. Aktuální nabídku výukových programů naleznete v Kulturním měsíčníku, případně neváhejte kontaktovat pracovníky muzea. Po vzájemné dohodě je muzeum schopné zajistit komentované prohlídky muzejních výstav.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu mikskrnov.cz/muzeum.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.